Teleporada

100,00 

W trakcie teleporady zapewniamy:

  • możliwość przesłania dokumentacji medycznej na adres eporady@tevita-kardio.clinic – ta dokumentacja zostanie przekazana lekarzowi i dołączona do Państwa elektronicznej kartoteki,
  • kompleksowy wywiad lekarski przez telefon,
  • zalecenia wyjaśnione przez lekarza, z możliwością przesłania treści zaleceń na adres e-mail,
  • w razie konieczności, decyzją lekarza, umówienie na pilną wizytę w Poradni,
  • możliwość wystawienia e-Recepty,
  • w szczególnych przypadkach możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego ZUS e-ZLA.